รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดรอบ 12 เดือน

https://drive.google.com/file/d/1WsWiuv0E-T6-jNkaMdV2FoHyb2sUjdJo/view?usp=sharing

Read 2781 times
Rate this item
(0 votes)

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการ

Gallery

Contact us


สำนักงานสาธารณสุขอำเภออาจสามารถ

ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ

จ.ร้อยเอ็ด 45110

โทร 043-599076