ประกาศแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออาจสามารถ

Read 1887 times
Rate this item
(0 votes)

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการ

Gallery

Contact us


สำนักงานสาธารณสุขอำเภออาจสามารถ

ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ

จ.ร้อยเอ็ด 45110

โทร 043-599076